Σας προτείνουμε

Είστε μελετητής της Ιστορίας και του Πολιτισμού της Κρήτης; Μάθετε για το περιοδικό μας "Κρητική Εστία", πως μπορείτε να γραφτείτε συνδρομητής του ή να δημοσιεύσετε τις εργασίες σας σ' αυτό. Περισσότερα...

Το καλάθι μου

Το καλάθι σας είναι άδειο.
Εκδόσεις Βιβλία Ελευθερίου Βενιζέλου, Ιδιόγραφον Ημερολόγιον, Χανιά, 1979

Ελευθερίου Βενιζέλου, Ιδιόγραφον Ημερολόγιον
20,00 €

Χανιά, 1979
Σελίδες: 89

Ευθύνη έκδοσης: Γεώργιος Δ. Καψωμένος
Επιμέλεια έκδοσης: Γεώργιος Νταουντάκης, Παύλος Κριαράς Παχυνάκης, Ιωάννης ΤσίβηςΑπό τα προλεγόμενα παραθέτουμε:

Η Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης αισθάνεται ιδιαιτέραν χαράν παραδιδούσα σήμερον εις την δημοσιότητα το "Ιδιόγραφον Ημερολόγιον του Ελευθερίου Κ. Βενιζέλου", το οποίον αναφέρεται εις τας κατ' ιδίαν συνομιλίας του Εθνάρχου μετά των εκπροσώπων των τότε Μεγάλων Δυνάμεων, ως και εις τας σκέψεις και τας αποφάσεις τούτων επί των ιδιαιτέρως ενδιαφερόντων την Ελλάδα εθνικών θεμάτων, εν τω πλαισίω της Συνδιασκέψεως της Ειρήνης των Βερσαλιών του 1919.

Το πολύτιμον χειρόγραφον τηρηθέν κατά ημερομηνίας υπό του Ελευθερίου Κ. Βενιζέλου, ως και ο ίδιος σημειώνει εις το κείμενον, διεσώθη μεταξύ των εν Παρισίοις καταλοίπων του αειμνήστου πολιτικού ανδρός υπό της εριτίμου κυρίας Δώρας Μοάτσου, διαμενούσης τότε εις Παρισίους, η οποία μετά στοργής το διεφύλαξε. Προσφάτως δε το προσέφερε εις την Ιστορικήν Λαογραφικήν και Αρχαιολογικήν Εταιρείαν Κρήτης, δια του προέδρου αυτής κυρίου Θεμ. Κ. Μιτσοτάκη...ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
  • ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ, σελ. 17-21
  • Ε. Γ. Πρωτοψάλτης, Η πορεία του Ελευθερίου Βενιζέλου, σελ. 23-45
  • Μεταγραφή κειμένου Ελευθερίου Κ. Βενιζέλου (Τυπογραφικώς), σελ. 49-57
  • Ιδιόγραφον κείμενον του Ημερολογίου, σελ. 63-83