Σας προτείνουμε

Γίνετε ενεργό μέλος της ΙΛΑΕΚ. Ενημερωθείτε για το σκοπό και τις δραστηριότητές της και στηρίξετε το έργο της. Περισσότερα...

Το καλάθι μου

Το καλάθι σας είναι άδειο.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Από τις αρχαιρεσίες της 23ης Μαΐου προέκυψε νέο Δ.Σ. στην ΙΛΑΕΚ, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα την Τρίτη 24 Μαΐου ως εξής:

  • Σταυρούλα Μαρκουλάκη, Πρόεδρος
  • Αρχόντισσα Ναναδάκη-Παπαδερού, Αντιπρόεδρος
  • Μαρία Πατρελάκη, Γραμματέας
  • Γεώργιος Κουρμούλης, Ταμίας
  • Ιωσήφ Χαρτζουλάκης, Μέλος
  • Ευγενία Παπαϊωάννου, Μέλος
  • Αργυρώ Μαυρεδάκη, Μέλος