Σας προτείνουμε

Είστε μελετητής της Ιστορίας και του Πολιτισμού της Κρήτης; Μάθετε για το περιοδικό μας "Κρητική Εστία", πως μπορείτε να γραφτείτε συνδρομητής του ή να δημοσιεύσετε τις εργασίες σας σ' αυτό. Περισσότερα...

Το καλάθι μου

Το καλάθι σας είναι άδειο.
Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Εκλογές

Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση από τα τακτικά μέλη που κατοικούν στην περιφέρεια της έδρας της Εταιρείας. Οι Νομοί Λασιθίου, Ηρακλείου και Ρεθύμνου είναι δυνατό να αντιπροσωπεύονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα μέλη της Εταιρείας σε καθένα από τους Νομούς αυτούς υπερβαίνουν τα τριάντα, με αντιπρόσωπο που διαμένει στα Χανιά και υποδεικνύεται από τα εγγεγραμμένα μέλη καθενός Νομού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται ανά διετία και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και τρία μέλη που εκλέγονται κατά την πρώτη συνεδρίασή του με μυστική ψηφοφορία.

 

Συνεδριάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα κι εκτάκτως όσες φορές προκύψουν επείγοντα θέματα κατά την κρίση του Προέδρου ή τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κατάλογος των θεμάτων προς συζήτηση καταρτίζεται από τον Πρόεδρο. Θέματα μπορούν να προτείνουν οι Σύμβουλοι εγγράφως ή και ομάδα από δέκα (10) τουλάχιστον τακτικών ή αντεπιστελλόντων μελών.